top of page
Leeg lokaal

periode 2

aardbeien probleem

we moesten een probleem vinden met een product en het dan oplossen. wij hadden een probleem gevonden bij aardbeien. als je ons probleem wilt zien dan kan je deze link kopiëren.

https://msa2-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/26945_edu_msa_nl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6A9A9F81-C0FD-4836-A9E9-2D7F3255F33C%7D&file=O%26O%20%20Eureka21%20Team%201.pptx&action=edit&mobileredirect=true

Contact
Lege pagina: Welkom
bottom of page